• Birthday Princess Non Flashing Sash - Black

    Eldorado

  • $15.08

  • Description

    Black satin sash with 'Birthday Princess' written in white, and 'HAPPY BIRTHDAY' written in small diamante stones.

Share this product